สมเด็จพระนเรศวร 4 องค์ ฐาน 2 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว ดาบถอดได

สมเด็จพระนเรศวร 4 องค์ ฐาน 2 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว ดาบถอดได้สวยคับ..086/3178347


โดยสมาชิก ชื่อ สุภาวัฒน์ รัตนโชติวัฒนา
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)