รัตนะหน้านางทรงเครื่อง สูง 24 นิ้ว ทองเดิมเดิมๆ

รัตนะหน้านางทรงเครื่อง สูง 24 นิ้ว ทองเดิมเดิมๆ


โดยสมาชิก ชื่อ Chai Chatchawankit
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )