ยินดีผ่านกลาง…ไม่มีเก็บปลายทางเพราะไม่ใช่พ่อค้าอาชีพ.

ยินดีผ่านกลาง...ไม่มีเก็บปลายทางเพราะไม่ใช่พ่อค้าอาชีพ…ปล่อยเพราะขัดสน มาดูองค์จริงได้ที่ พระราม 2โดยสมาชิก ชื่อ เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่ง่ง เป็นหนึ่ง
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》