พระแก้วมรกตหน้าตัก 9 นิ้ว (2ถอด)
เนื่องในวโรกาสพระบาทสม

พระแก้วมรกตหน้าตัก 9 นิ้ว (2ถอด)
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
จัดสร้างโดยสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
วัสดุ : ทองสัมฤทธิ์
ขนาด : กว้าง 15 นิ้ว x สูง 22 นิ้ว
เพจอนุรักษ์วัฒนธรรม
สนใจสอบถามได้ค่ัะ0994874745
🚚 มีบริการส่งของทุกกรณีโดยสมาชิก ชื่อ พระบูชา งานเก่าสะสม
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )