พระสุโขทัย หน้าตัก 12 นิ้ว


โดยสมาชิก ชื่อ Thatapat Pankaew
จากกลุ่ม ซื้อ-ขาย พระบูชาไทย Thailand Buddha statue