พระฤาษีตาไฟทรงฤทธิ์ หลวงปู่พรหมมาปี 2537 วัดสวนหินผานาง

พระฤาษีตาไฟทรงฤทธิ์ หลวงปู่พรหมมาปี 2537 วัดสวนหินผานางคอย จ.อุบลราชธานี สวยบรรยายตามรูป ไม่ใช่โลหะ หน้าตัก5นิ้วครัโดยสมาชิก ชื่อ หนึ่ง เอ็กซ์เอ็กซ์แอล
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว