พระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ ศิลปะช่วงรัชกาลที่ 4

พระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ ศิลปะช่วงรัชกาลที่ 4
ปางมารวิชัย
ฐานลายเม็ดข้าวสาร
หน้าตัก5.5 นิ้ว
ฐาน 8 นิ้ว
สูง 10.8 นิ้วโดยสมาชิก ชื่อ สุวาณีย์ ยี่ปา
จากกลุ่ม ซื้อ-ขาย พระบูชาไทย Thailand Buddha statue