พระพุทธกาญจนพรสยามภูมิ พิมพ์ใหญ่ สูง 12.5 นิ้ว

พระพุทธ

พระพุทธกาญจนพรสยามภูมิ พิมพ์ใหญ่ สูง 12.5 นิ้ว

พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 โดยจัดสร้างจำนวน 2,539 องค์ มีด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ ฐาน 3 นิ้ว สูง 12.5 นิ้ว และ พิมพ์เล็ก ฐาน 2.5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว (นำไปประดิษฐาน ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย 81 องค์) โดย ในหลวงรัชกาล ที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ศิษย์ วปอ. โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดสร้าง พระพุทธกาญจนพรสยามภูมิ โดยจำลองแบบมาจาก พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร องค์จริง ที่ประดิษฐาน ณ หอสุลาลัยพิมาน หมู่มหามณเฑียร ในพระบรมราชวัง การนี้ พระองค์ ได้พระราชทานพระมหากรุณาเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ประดิษฐานที่พระพุทธรูป กับทรงพระราชทาน โลหะวัตถุมงคลชนวน และพระราชทานนามว่า “พระพุทธกาญจนพรสยามภูมิ” ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธพรกาญจนาภิเษกแผ่นดินสยาม พร้อมกับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทำพิธีเททอง และพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) และทางสำนักราชเลขาธิการได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังพระพุทธรูปด้วย

โดยพิธีดังกล่าวมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ มีพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นทั่วประเทศ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก และได้เมตตาลงอักขระและอฐิฐานจิตลงในแผ่น ทอง นาค เงิน อาทิ ลป บัว วัดศรีบูรพาราม, ลพ เปิ่น วัดบางพระ, ลพ พูล วัดไผ่ล้อม, ลพ คูณ วัดบ้านไร่, ลพ พุธ วัดป่าสาละวัน, ลพ ดำ วัดใหม่นภาราม, ลป ท่อน วัดศรีอภัยวัน, ลพ แพ วัดพิกุลทอง…….
อีกทั้ง ยังมี ผงพุทธคุณและโลหะชนวนศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาประกอบพิธีดังนี้
๑ โลหะชนวนผลมงคลได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒ ชนวนโลหะสร้างพระ ภปร.เมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระญาณสังวร
๓ พระเกศาสมเด็จพระญาณสังวร
๔ ทองคำเปลวปิดหลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, พระพรหมเอราวัณ ,หลวงพ่อโสธร
๕ แผ่นโลหะ เงิน ทอง นาก ตะกั่ว ลงยันต์อักขระ โดย ลป.เหรียญ วรลาโภ, ลป.หลอด,ลพ.คูณ,พระอาจารย์เปลี่ยน ,ลพ.พุธ,ลพ.จำเนียร,ลป.แปลง,ลพ.อั้น อภิปโล,ลพ.พวง,ลพ.แพ
๖ เกศาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
๗ ดินเขาใหญ่สถานที่ศักดิ์
๘ ชานหมากครูบาดวงดี วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ พ่อท่านคลิ้ง วัดศรีสุวรรณ จ.ตรัง
๙ ผงชนวนสร้างพระเครื่องลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๑๐ ผงบูชาวัดพระศรีอุมาเทวี(วัดแขก)กรุงเทพ
๑๑ ผงปูนขาวและเศษผงมลคล ที่สร้างสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี กรุบางขุนพรหม กรุงเทพ
๑๒ โลหะชนวน สร้างเง๊กเซียนฮ่องเต้(พระอิศวรเทวราชเจ้า)
๑๓ แผ่น เงิน ทอง นาก ลงยันต์อธิษฐานจิต แผ่เมตตา ได้รับจากศรีลังกา
๑๔ มวลสารศักดิ์ จากวัดกัลยาณี,วัดมหินทเล ดอกไม้บูชาพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา
๑๕ ดอกไม้บูชา พระแก้มมรกด,หลวงพ่อโต,หลวงปู่มั่น,หลวงปู่ขาว,หลวงปู่เทศก์,พระสยามเทวาธิ ราช,หลวงพ่อทวด,พระสังกัจจายน์,ฮก ลก ซิ่ว,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระปิยมหาราช,สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช,หลวงพ่อวัดไร่ขิง
๑๖ ผงว่านชนวนโลหะ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๑๗ ผงศักดิ์สิทธิ์ว่าน ๑๐๘ ชนิด เกสร ๑๐๘ ชนิดและผงอิทเจ ๑๐๘ ชนิด
๑๘ ผงว่านที่ใช้สร้างหลวงพ่อทวด วัดช้างให้
๑๙ ผงธูปบูชาจากพระพุทธมงคลมิ่งเมือง, ผงธูปศษลหลังเมือง ชุมพร, ผงธูปหน้าหลวงพ่อทวด
๒๐ เถ้าธูปเทียมบูชา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,พระธาตุหริภุญชัย วัดอภิสิทธิ์
๒๑ มวลสารบริสุทธิ์ จากใต้ทะเลลึก ๑๐,๐๐๐ฟุต
๒๒ ผงพระพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์จากวัดประจำรัชกาลต่างๆจากพระพุทธรูป พระประธานอุโบสถที่มีชื่อเป็นมงคลต่างๆเช่น โต เงิน ทอง คำ มั่น คง มี ดี……


โดยสมาชิก ชื่อ ก๊อง ก๊อง
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )