พระพรหมประกาศิต ขนาด 9นิ้ว วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ปี2556.โ

พระพรหมประกาศิต ขนาด 9นิ้ว วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ปี2556.โลหะเพ้นท์สี งดงามวิตรมากๆครับโดยสมาชิก ชื่อ ยะเทพ ศาสตรา
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว