พระบูชา..พระอุปคุตมหาเถระ (ปางปราบพญามาร)
พระอรหันต์ผู

พระบูชา..พระอุปคุตมหาเถระ (ปางปราบพญามาร)
พระอรหันต์ผู้เลิศฤทธิ์ ทางปราบมาร ขจัดสิ่งชั่วร้า
หน้าตัก ๙ นิ้ว เนื้อทองเหลือง สูง ๑๗ นิ้ว
วัดมะขาม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (จัดสร้าง)
..รุ่นแรก.. หายากมาก
..สนใจติดต่อทักได้ครับ..โดยสมาชิก ชื่อ โรจนวิทย์ ผาสุข
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)