พระบูชา…พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) จำลอ

พระบูชา…พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) จำลองจาก.. พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ อายุ ๘๐๐ ปี สมัยล้านช้าง ที่มีลักษณะพิเศษ
ถ้าปีใดฝนแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อัญเชิญองค์หลวงพ่อ ออกมาแห่ขอฝน จะสมปรารถนา ทุกประการ ความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข จะเกิดมีขึ้น
แต่จะต้อง ตั้งอยู่ใน ศีล สัจจะ จาคะ และปัญญา
ขนาดฐาน ๙ นิ้ว จัดสร้างวาระ พ.ศ.๒๕๔๑
พิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ โดย องค์หลวงปู่สอ พันธุโล
วัดป่าบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ยโสธร พร้อมพระเถระคณาจารย์สายกรรมฐาน อีกหลายรูป นั่งปรกเจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตาอธิฐานจิต
(องค์นี้) *** โชว์เป็นวิทยาทาน ครับโดยสมาชิก ชื่อ โรจนวิทย์ ผาสุข
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)