พระบูชา ประจำวันอาทิตย์ วัดโสธร
สวยสมบูรณ์ ตราปั๊ม เหร

พระบูชา ประจำวันอาทิตย์ วัดโสธร
สวยสมบูรณ์ ตราปั๊ม เหรียญ ครบๆตามรูปครับผ


โดยสมาชิก ชื่อ Punnameth Kiratiphattararadi
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)