พระบูชาหลวงพ่อเดิม ออกวัดม่วง ตัก 8 นิ้ว 9000
โทร 0855

พระบูชาหลวงพ่อเดิม ออกวัดม่วง ตัก 8 นิ้ว 9000💵
โทร 0855839565 ภูมิ

โดยสมาชิก ชื่อ รัตน์ ภอ ภูมิ
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว