พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ขนาดความสูง 19 นิ้ว ปิดทอง เก

พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ขนาดความสูง 19 นิ้ว ปิดทอง เก่ามีอายุ. สนใจทักได้ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ ครูปาล์ม ศรีรัตนโชติ
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)