พระบูชาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ขนาด ๓”
วัดวังหว้า อ.แกลง จ.

พระบูชาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ขนาด ๓”
วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

โดยสมาชิก ชื่อ คงรัตน์ ร้อยบาง
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว