พระบูชาศิลปะแบบพระรัชกาล หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อดินไทย หล่อหนา ฐ

พระบูชาศิลปะแบบพระรัชกาล หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อดินไทย หล่อหนา ฐานบัวจีน
เป็นพระรัชกาลที่มีอายุลึกอีกองค์หนึ่ง
สนใจทักมาครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Supachai Srimanta
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)