พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อขอม
วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อขอม
วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะ หล่อดินไทย
ผิวหิ้งแห้งๆๆ

โดยสมาชิก ชื่อ Supachai Srimanta
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)