พระบูชานาคปรกหลวงปู่เรืองขนาดสูง 12.5 นิ้ว

พระบูชานาคปรกหลวงปู่เรืองขนาดสูง 12.5 นิ้วโดยสมาชิก ชื่อ วันวาน ยังหวานอยู่
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว