พระนเรศวร พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรถ สูง 10.5 นิ้ว เ

พระนเรศวร พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรถ สูง 10.5 นิ้ว เนื้อโ ลหะผสมรมดำ วัดลาดสิงห์ จ.สุพรรณบุรี #สามพี่น้อง


โดยสมาชิก ชื่อ Yo Thawatchai
จากกลุ่ม ซื้อ-ขาย พระบูชาไทย Thailand Buddha statue