บูชาได้ 4500
หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญากาโม
รุ่นฉลอง 100

บูชาได้ 4500
หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญากาโม
รุ่นฉลอง 100 ปี
พระบูชาขนาด 5″นิ้ว
ฐาน 6″นิ้ว สูง 7″นิ้ว
ออก ปี 2564

โดยสมาชิก ชื่อ สุวิทย์ สมสกุลสนม
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว