ด้วยความเคารพและนับถือครับ
โชคดีทุกท่านครับ

ด้วยความเคารพและนับถือครับ
โชคดีทุกท่านครับ🙏❤

โดยสมาชิก ชื่อ ธีรวัฒน์ กาญจนสุขสกุล
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )