ฐาน12 นิ้ว ทองเหลืองทั้งองค์ ราคา2,xxx ฐานดินไทย


โดยสมาชิก ชื่อ Bo Tan’xyz
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》