ซื้อตู้พระมาพร้อมพระหมู่บูชา แกะเอาพระที่ติดมากับโต๊ะหม

ซื้อตู้พระมาพร้อมพระหมู่บูชา แกะเอาพระที่ติดมากับโต๊ะหมู่ออกแล้วเอาพระแก้วนพเก้ามาติดตั้งใหม่ก็ดูสวยงามดีครับ กับอีกแบบหนึ่งเป็นโต๊ะหมู่ไม้ทรงเล็กและเอาพระแก้วนพเก้ามาวางก็สวยไปอีกแบบ โชว์ครับโดยสมาชิก ชื่อ ดนัย กิตติเฉลา
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )