งานไม้ ครับโดยสมาชิก ชื่อ ณ. หาญกล้า
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》