ขออนุญาตแอดมินครับเปิดให้บูชาหลวงพ่อพระใส
หน้าตัก19นิ่

ขออนุญาตแอดมินครับเปิดให้บูชาหลวงพ่อพระใส
หน้าตัก19นิ่วสัมฤทธิ์สนใจขอดูรายละเอียดได้ครั
โดยสมาชิก ชื่อ Pithawin Wiruntharanon
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว