ขออนุญาตแอดครับ อยากแบ่งเช่าพระบูชา ครับ

ขออนุญาตแอดครับ อยากแบ่งเช่าพระบูชา ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว