ขออนุญาตเปิด สมเด็จพระเจ้าตาก เนื้อเรซิ่นดำ ออกวัดตาลเอ

ขออนุญาตเปิด สมเด็จพระเจ้าตาก เนื้อเรซิ่นดำ ออกวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่แพงคับทักได้โดยสมาชิก ชื่อ คนสู้ชีวิต ไม่คิดยอมแพ้
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว