ขออนุญาตเปิด
พระสุโขทัย
หน้าตัก14นิ้ว สูง23นิ้ว
เนื้

ขออนุญาตเปิด
พระสุโขทัย
หน้าตัก14นิ้ว สูง23นิ้ว
เนื้อทองเหลืองครับ
สนใจสอบถามได้นะครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Thanabat Thongboon
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》