ขออนุญาตครับ@.ครับ พระธาตุมหาชัย “จำลอง ขนาดบูชา” ครับ

ขออนุญาตครับ@.ครับ พระธาตุมหาชัย “จำลอง ขนาดบูชา” ครับผมโดยสมาชิก ชื่อ วีรพงค์ รักษ์ใหญ่
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)