ขอนุญาติเปิด พระบูชา รัตนะ ปางมารวิชัย
ปิดทองคำ 9 นิ้ว

ขอนุญาติเปิด พระบูชา รัตนะ ปางมารวิชัย
ปิดทองคำ 9 นิ้ว สอบถามได้นะครับ
โดยสมาชิก ชื่อ นุ พระบูชา
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว