กุมาร600

กุมาร600โดยสมาชิก ชื่อ Yo Thawatchai
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)