กำแพงศอก ไม่ทราบที่
ชำรุดตามภาพ
องค์ละ 700 รวมส่ง

กำแพงศอก ไม่ทราบที่
ชำรุดตามภาพ
องค์ละ 700 รวมส่งโดยสมาชิก ชื่อ กิตติพล หงษ์สกุล
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว