580 บาทครับท่านใดสนใจพิมพ์รับได้เลยครับ
พระปิดตาเมฆสิท

580 บาทครับท่านใดสนใจพิมพ์รับได้เลยครับ
พระปิดตาเมฆสิทธิ์ พิมพ์ต้อหลังเบี้ยสวยๆครับ
(ถ่ายภาพไว้หลายวาระต่างแสงกันครับ)โดยสมาชิก ชื่อ พลทิพย์ เรืองศรี
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป