112​ ปี​ มี​ 4 องค์
แบ่งราคาเบาๆ

112​ ปี​ มี​ 4 องค์
แบ่งราคาเบาๆโดยสมาชิก ชื่อ กฤตภาส อัคผล
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป