โอมเพี้ยง
เล่นแร่แปรธาตุ
นะโมพุทธัสสะคะวัมปะติสสะ

โอมเพี้ยง
เล่นแร่แปรธาตุ
นะโมพุทธัสสะคะวัมปะติสสะ
นะโมธัมมัสสะคะวัมปะติสสะ
นะโมสังฆัสสะคะวัมปะติสสะ
สุขาสุขะ วะรังนะโมพุทธาย
มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะฯ
พระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์
หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ สร้างพ.ศ.2457ถึง2465พระองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษ สร้างน้อย มาก นับองค์ได้โดยสมาชิก ชื่อ หรั่ง เมืองนนท์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป