แขนชิด มะขามเฒ่า 10000 เรื่องเงียบ

แขนชิด มะขามเฒ่า 10000 เรื่องเงียบโดยสมาชิก ชื่อ จั๊ว เมเจอร์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป