เปิดครับ

เปิดครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Ning Pran
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป