เปิดครับ ปลัดขิก หลวงปู่ทิม

เปิดครับ ปลัดขิก หลวงปู่ทิมโดยสมาชิก ชื่อ ยากมีต้องสร้าง ห้ามอ้างบ้านจน
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป