เปิดครับใครชอบรึทราบที่ปิดไปครับ300

เปิดครับใครชอบรึทราบที่ปิดไปครับ300
โดยสมาชิก ชื่อ Nattawoot Esso Solar
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป