เปิดครับพระร่วงรางปืนสนิมแดงกรุเก่ายังไม่ทราบที่ครับพระ

เปิดครับพระร่วงรางปืนสนิมแดงกรุเก่ายังไม่ทราบที่ครับพระเก็บสะสมของผมเองครับ ชอบคุยได้นะครับ


โดยสมาชิก ชื่อ ตฤณ สิงห์ในเมือง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป