เปิดครับพระปิดตาเลี่ยมเก่าๆ

เปิดครับพระปิดตาเลี่ยมเก่าๆ
โดยสมาชิก ชื่อ Ning Pran
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป