เจ้าคุณโต(วัดสมุหชัยประดิษฐ์)สระบุรี

🙏🙏🙏🌟🌟🌟
“(พิมพ์หน้าตุ้กตา/หลังพญาเต่าเรือน)” 🎯🎯🎯 เปิดครับ 🎯🎯🎯

โดยสมาชิก ชื่อ นิสันต์ วิจิตรคุณานันท์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป