เขาแกะเล็กกระจิ๋วหลิว

เขาแกะเล็กกระจิ๋วหลิว

โดยสมาชิก ชื่อ จั๊ว เมเจอร์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป