เก็บไว้ 2-3 ปีแล้วดีไหมครับ

เก็บไว้ 2-3 ปีแล้วดีไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Jeab Jakkarin
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป