หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ปิดตาบานเย็น

หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ปิดตาบานเย็น
โดยสมาชิก ชื่อ Kitti Tokyu Fishfood
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป