สัมฤทธิ์เงิน ไม่รู้ที่ไหน

สัมฤทธิ์เงิน ไม่รู้ที่ไหนโดยสมาชิก ชื่อ เคย์ ขุนแหง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป