ศักดิ์ศรีรุ่นแรกพระปิดตาหลวงพ่อหงษ์ สุราษฎร์ธานี
นอน

ศักดิ์ศรีรุ่นแรกพระปิดตาหลวงพ่อหงษ์ สุราษฎร์ธานี

นอนกล่องครับ

550 พร้อมบินครับผม

โดยสมาชิก ชื่อ ปุณพจน์ แสนบุญค้อ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป