มีใครพอจะทราบไหมครับ

มีใครพอจะทราบไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Ponlawat Na pattalung
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป