มีราคา
พระปิดตา “จันทร์เพ็ญ” เนื้อตะกั่วเถื่อน
หลวงพ

มีราคา
พระปิดตา “จันทร์เพ็ญ” เนื้อตะกั่วเถื่อน
หลวงพ่อคล้อย อโนโม วัดภูเขาทอง
พระเกจิสายเขาอ้อ จ.พัทลุง
โดยสมาชิก ชื่อ โก้ ป๋าเผา
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป