#พ่อเชย วัดท่าควาย

#พ่อเชย วัดท่าควาย
โดยสมาชิก ชื่อ Nattaphol OSaka
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป